Proeflezen en ontwerp van de kaft - Proofreading and design of the cover

Beste lezers,

We zitten nu in het stadium waarbij mijn text wordt nagekeken. Dit wordt gedaan door een Engelse die dit als bijberoep doet. Verder wordt het ontwerp van de kaft gemaakt door een lerares van de lagere school, die ook studies plastische opvoeding en musische vorming gedaan heeft. Verder moet ik een korte inhoud schrijven en een nota over mijzelf met een foto. Dit zou voor het einde van deze maand klaar moeten zijn.

Dear readers,

We are now at the stage that my text is being reviewed by a proof-reader.This is being done by a native English lady. She does this as a secondary occupation. The cover will be designed by a young lady who teaches in primary School, and who is also a talented painter. I still have to write a summary and an author’s note with a picture of myself. Deadline is the end of the month.


Twitter Facebook LinkedIn VolgenNog een reactie van een lezer

reactie van een lezer

Manuscript goedgekeurd/ manuscript approved

Proeflezen en ontwerp van de kaft - Proofreading and design of the cover

Hoe het begon. How it started